-->

Ano nga ba ang Success o Tagumpay?Ang sabi ng BusinessDictionary.com, Ang success ay

"Achievement of an action within a specified period of time or within a specified parameter. Success can also mean completing an objective or reaching a goal. Success can be expanded to encompass an entire project or be restricted to a single component of a project or task. It can be achieved within the workplace, or in an individual's personal life. For example, if an individual's personal goal is to be accepted in a new career, success would occur after the individual has been officially accepted into his or her new place of employment."


Ang Success ay kadalasang nagiging subjective.

May sari-sarili tayong definition ng success at kadalasan ito ay nakakabit sa mga bagay na sa palagay natin ay ang pinakamahalaga.

Sa iba ang success ay kapag ikaw ay mayaman.

Sa iba naman ang success ay kapag buo ang iyong pamilya.

Sa iba naman ang success ay kapag ikaw ay malusog at walang karamdaman

Sa iba naman ang success ay kapag mataas ang position mo sa corporate world.

Sa iba naman ang success ay ang maging sikat.

at sa iba naman ang success ay ang magkaroon ng mapagmahal na kapartner in life.

Iba iba ang panlasa ng tao kapag pinagusapan ang salitang Success o Tagumpay sa buhay.

Pero ang buhay natin ay hindi lamang nakakulong sa iisang aspeto.

Hindi lang ito tungkol sa kayaman.
Hindi lang ito tungkol sa pamilya.
Hindi lang ito tungkol sa kalusugan
Hindi lang ito tungkol sa Hanapbuhay
Hindi lang ito tungkol sa Approval ng ibang tao
Hindi lang ito tungkol sa Pagibig

Ang problema ay kapag nakaligtaan nating bigyan ng pansin ang bagay na dapat ay ang pinakamahalaga sa lahat.

May i suggest na ang Success ay ang mainam na pagbalanse ng ibat ibang aspeto sa ating buhay habang isinakatuparan natin ang pinakamahalaga at tunay na layunin ng Maykapal kung bakit Niya tayo nilikha.

Matthew 6

Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.


No comments